Skip to main content

Фотки од Јао Минг, еден од највисоките играчи во НБА

1 3 4 7 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 26 27 28 29 31 32 36 41 45 46 65

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...