Вински бои: Бели вина

Бојата на виното може да варира во зависност од неколку фактори и тоа старост, концентрација и начин на производство. Но, пред се бојата на младото вино најмногу зависи од неговата сортност.

Како да ги препознаете вината, без да ги пробате? Бојата ќе ви каже. Можеби оваа листа ќе ви помогне.

Page4

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...