Урбано,урбано…клупи

Неколку примери како со клупи до поурбан изглед на градот!

k1

k2

k3

k4

k5

k7

k8

k9

k11

k14

k15

 

Awesome-bench-designs23

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...