Skip to main content

Започнуваме серија, во која ќе ги споменеме сите Македонски рок песни кои оставија печат, секоја во свое време.

 Über Makedonische

Изеди до трошка
што небото дало
пополни ги сите
резерви на сало
пат во Европа
провинциска слава
со см’кнати гаќи
и опинок во глава

Дремеж и досада
посилни од дрога, baby
купен мир и тишина
пострашни од војна, may be

Ко да не сум одовде
не, јас никому не припаѓам
стојам отстрана и посматрам
и во ништо повеќе не верувам
Ѕид од празни зборови
меѓу нас и она што е суштина
Чекам истрел да те разбуди
Чекам истрел кој ќе пресуди 
Sieg Heil 
uber Makedonische 
heil Ubermakedoner

 

 

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...