Skip to main content

Скриената камера има пред сè намера да нè забави и насмее. Но, Швеѓаните се досетиле на нешто уште поинтересно и поучно.

Да се смени свеста на јавноста за важноста на движењето, тим на стручњаци јавната површина ја претвора во забавен парк и од возрасните прави деца а, децата имаат забава како да се во лунапарк.

Музикално, инвентивно, здраво и забавно!

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...