Тајниот живот на супер хероите

И супер хероите се луѓе.
М, што?
Добро, не се, ама се нивна персонификација или нешто што луѓето би сакале да се. И како такви, луѓе нели, си имаат свој секојдневен живот, кој, за потребите на овој напис ќе го наречеме – таен.

Што ли прават супер хероите кога никој не ги гледа, ко божем некој па ги видел и онака нетајно?

Љубопитни, ѕирнете! Еве ја замислата на Grégoire GUILLEMIN, Eclectic Graphical Gamer:

sh33

sh32

sh25

sh21

sh15

sh14

sh13

sh12

sh11

sh9

sh8

sh6

sh5

sh4

sh3

sh2

sh1

А, има и женски супер херои, или поточно супер хероини со таен живот. Линкче?
Кликни баш овде!

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...