Skip to main content

И супер хероите се луѓе.
М, што?
Добро, не се, ама се нивна персонификација или нешто што луѓето би сакале да се. И како такви, луѓе нели, си имаат свој секојдневен живот, кој, за потребите на овој напис ќе го наречеме – таен.

Што ли прават супер хероите кога никој не ги гледа, ко божем некој па ги видел и онака нетајно?

Љубопитни, ѕирнете! Еве ја замислата на Grégoire GUILLEMIN, Eclectic Graphical Gamer:

sh33

sh32

sh25

sh21

sh15

sh14

sh13

sh12

sh11

sh9

sh8

sh6

sh5

sh4

sh3

sh2

sh1

А, има и женски супер херои, или поточно супер хероини со таен живот. Линкче?
Кликни баш овде!

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...