Skip to main content

О да, не ги двоиме машките од женските. Иако се работи и за супер херои/хероини. Никој нема да биде ”поштеден” во желбата за откривање на таинственоста.

На ред се хероините. Оние, супер секси, супер моќни, супер паметни хероини.

И тие да ти имале таен живот. Се разликува ли нивниот, од оној на посилните, кхм, кхм, машките претставници за кои претходно пишувавме?

Што ли прават супер хероините кога никој не ги гледа?

Сите љубопитни, што ѕирнаа на претходниот линк еве нека ѕирнат и овде! Ова е замислата на ”чичко” Grégoire GUILLEMIN, Eclectic Graphical Gamer:

h66

h55

h52

h43

h33

h32

h27

h23

h22

h21

h17

h13

h12

h11

h9

h8

h7

h6

h4

h3

h2

h1

 

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...