Tagged: фаци

Гифосани фацијални експресии

Кога те канат да одиш некаде а, тебе не ти се оди, ама немаш, ама баш никаков изговор да не одиш:     Кога сите мислат дека другарот/другарката ти е дечко/девојка:       ...