Tagged: селфи

Селфи (Selfie) Инфографик

Селфи (Selfie) или Себеслик, Самослик, Автослик, Фото-авто-портрет? За сега, немаме соодветен превод. Но имаме еден одличен инфографик за да дознаете сè околу овој феномен. Нема да биде на одмет да читнете пред да сликнете...