Tagged: медицина

Едукација пред медикација – Витамините како мода

Едукација пред медикација – Витамините како мода Иако оваа флоскула се однесува на вистинските лекови, сосема е применлива и на најновото помодарство кај нас и во светот, а тоа се додатоците во исхраната, попознати...

Холистички пристап или…

Холистичкиот пристап во класичната медицина или како специјализациите ја “расипаа” медицината Според речникот, под поимот “ холистички “ се подразбира нешто што се однесува на целокупниот систем, а не на составните делови. Здравје, подобар...

Продавање ташни или медицина?

Продавањето ташни е трговска гранка и го има мојот респект како и секоја друга чесна професија. Она што ќе се обидам да го образложам е дека медицината и трговијата не се исто иако, се...