Tagged: елекронска музика

Електронска музика – почетоци и правци

Електронска музика е музика која е створена со помош на електронски музички инстументи и електронска технологија. Чисто електронски звуци се произведуваат со синтисајзер, теремин и компјутер. Развојот на технологија на крајот на 19 и...