Tagged: географија

Ed Fairburn: Географска Уметност

Историјата ја пишуваат победниците. А, географијата? Па, законите на мајка Природа и Ед Фербурн. Илустрации, идеи без идеологија, само уметност…Ед, фигуративно, ги користи во изобилие во создавање на своите креации на новите географски карти....