Skip to main content

Живееме во доба кога свеста за заштита на околината е на највисоко ниво. Сè почеста е употребата на природни и обновливи материјали со висока енергетска ефикасност.

Како да не се наруши природниот баланс и новите живеалишта совршено да се вклопат во просторот?
На следните неколку фотографии ќе видите како тоа би изгледало во пракса. Како со рециклирани материјали, употреба на најсовремена технологија и со ваков вонвременски дизајн се постигнува неверојатно успешна реализација на сите посакувани параметри. Иако проектот е концептуален, се надеваме дека наскоро ќе стане реалност.

 

1
2
3
6
11
13

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...