Skip to main content

Симпсонизација е она што го работи белгискиот уметник Adrien Noterdaem кој се појавува под псевдонимот ADN . Овде е прикажана симпсонизацијата на познатата серија Game of Thrones.

ss0 ss1 ss2 ss3 ss4 ss5 ss6 ss7 ss8 ss9 ss10 ss11

ss99

 

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...