Skip to main content

Да им се даде движење на статичните објекти е тешко изводлива задача. Но, не и за српскиот уметник ABVH кој ги изработува овие гифчиња на многу креативен налин. Со доза на хумор, прецизни детали овој талентиран автор создава анимации кои се вистински омаж на уметноста на графитите и уметноста воопшто.

Полицајци кои се бакнуваат, палави деца или стаорци неранимајковци…сè се движи по желба и ”наредба” на ABVH.

 

ABVH1

ABVH3
ABVH4
ABVH5
ABVH6
ABVH7
ABVH8

 ABVH2

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...