Винска сорта: Sauvignon blanc

Белиот Совињон е сорта на бело грозје по потекло од Франција, оваа сорта е доста ценета и е широко распространета. Карактеристично за оваа сорта е изразитиот мирис кој потсетува на косена цветна ливада, и специфичниот горчлив вкус кој потсетува на агруми..

398px-Sauvignon_bijeliНа оваа сорта најногу и одговараат умерено плодни растресити почви. Осетлива е на суша, а многу добро поднесува ниски температури.

Масата на гроздот изнесува од 90-120 грама, додека во ширата има 190-220 g/l шеќер и 8-9 g/l  киселини,поради овие карактеристики оваа сорта се смета за исклучиво винска. Оваа сорта во Франција е наречена кралска сорта.

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...