Прекрасни филмски моменти

Ги гледавме филмовите, некои ни се допаднаа, некои не. Но, овие моменти секако дека оставија силен впечаток. А, како и нема? Да се потсетиме на Барака, Бетмен, 300 и многу други…

k1

k2

k3

k4

k5

k9

k10

k11

k12

k13

k15

k20

k22

k24

k27

k33

k37

k43

k77

k8

k6

k55

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...