Skip to main content

Сигурно кога бевте мали, мајка ви ве опоменуваше да пазите на кршливите стаклени украси. Најчесто се тоа минијатури, но еве некој се решил да направи и скулптури од стакло во огромни димензии.
Беспрекорната изработка не дозволува никакви грешки при работата, па затоа и вредноста на овие скулптури е голема. За функционалност не станува збор, сепак е ова чиста уметност на рачни уникатни изработки. Е, на ова навистина треба да внимавате!

r1

r2

r4

r5

r6

r7

r11

r12

r32

r53

r65

r73

r321

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...