Оставете нешто зад себе

Секој од нас сака да остави нешто зад себе. Тоа обично се некои големи работи од суштинско значење, но и некои карактерни особини.
Посветете се на реализација на вашите соништа, желби и планови а, во меѓувреме зачекорете и оставете нешто зад себе…сега!

Пред вас е збирка на фотографии од траги на стопала. Сите тие што ги оставиле овие траги зад себе, некаде патувале, чекореле кон нешто или некого. И, оставиле трага. Еве каква:

 

1

3

4

5

6

 

8

9

10

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

12

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...