Skip to main content

Дајте му нов живот на сивилото во својот крај, темните улички , еднобразноста ! Со малку боја многу труд и љубов ќе го победите сивилото и ќе создадете дело на кое ќе се гордеете а, другите ќе го обожаваат. Нанесете графит, дајте му нов живот на сивиот ѕид покрај кој поминувате секое утро години и години наназад.

u1
u2
u3
u4
u5
u6
u7
u8
u10
u11
u12
u13
u14
u15
u17
u19
u20
u22
u23

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...