Нурнете во ценотите на Јукатан

Знаете ли што се ценоти? Тоа се природни длабоки (сврдлести) дупки добиени со рушење на варовничките  карпи, со што се открива водената површина која се наоѓа под нив. Типични се за полуостровот Јукатан во Мексико и за некои карипски области. Според преданијата на овие места Маите ги извршувале своите древни обреди на принесување жртви.

Денес се туристичка атракција и можност најхрабрите да се искапат во бистрата вода.

 

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...