Skip to main content

Знаете ли што се ценоти? Тоа се природни длабоки (сврдлести) дупки добиени со рушење на варовничките  карпи, со што се открива водената површина која се наоѓа под нив. Типични се за полуостровот Јукатан во Мексико и за некои карипски области. Според преданијата на овие места Маите ги извршувале своите древни обреди на принесување жртви.

Денес се туристичка атракција и можност најхрабрите да се искапат во бистрата вода.

 

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

 

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...