Наместо во галерија, на улица!

Убавината е во окото на гледачот!
Секојдневието како подлога за уметнички израз. Добро осмислени и реализирани уметнички дела кои не се стуткани во некоја галерија, туку се баш таму – на улица!

Имате ли вие ваква ”изложба” во близина?

 

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21

22

33

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...