Мрда, мрда…GIF!

Понекогаш ни зборовите ни сликите не можат да го доловат моментот, затоа гифчиња:

25-daily-gifdump-144

g4

g1

g3

g5

g2

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...