Модна Пролет 2013: Црно-бело и бензин

Street-style. Мода од улица. Овојпат во проширена верзија. На автопат, на некое беспаќе. Новите модни треднови за секојдневна облека за пролет 2013, овојпат во ”Автомобилските модни приказни” од Фредерике Хелвиг. Црно-бело и бензин.

Модели | Kate Kondas, Cole Mohr & Milana Kruz
Фотографија | Frederike Helwig
Стајлинг |Sophia Neophitou

mo15
mo12
mo11
mo9
mo7
mo6
mo5

mo3
mo2
mo1

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...