Skip to main content

 

Тетовирањето како идеја е стара колку и човекот. Во три дела ќе ви прикажеме како и со минимализам, тетовирањето може да изгледа прекрасно!

60-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 59-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 58-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos16-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 17-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 02-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 04-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 05-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 06-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 08-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 10-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 11-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 13-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos 14-a_collection_of_the_sweetest_little_tattoos

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...