Skip to main content

Не е природно за човекот да живее под вода. Затоа пак уметноста успешно ”плива” во секаква средина, па дури и вода.

Michael David Adams направи серија на фотографии снимени целосно под вода. На маестрален начин ги доловува чуството на слобода, безтежинската состојба, ефектот на лебдење и женските облини кои во оваа околина делуваат мистично и пожелно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...