Креативен маркетинг

Имате производ, имате добар производ, имате одличен производ.
Имате реклама. имате добра реклама, ама , имате ли ваква реклама?
Понекогаш, ако не и секогаш, за да го позиционирате својот производ во морето од останати производи, треба да размислувате outside the box. Смелост, креативност и ете!, вашиот производ ќе биде забележан, ќе биде спомнуван и секако тоа ќе влијае на продажбата. Бидете креативни, но, немојте да копирате, тоа потрошувачите само ќе ги збуни а, за вас и вашиот производ нема да донесес позитивно мислење.

Значи, креативно и иновативно! И смело, секако! Еве како тоа се прави во светот:

kr1

kr3

kr4

kr5

kr6

kr7

kr8

kr9

kr11

kr12

kr13

kr14

kr22

kr23

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...