Skip to main content

Kopi luwak или Кафе од Цибетка се произведува од зрна кои се изедени од Азиска Цибетка и исфрлени преку измет  .

Оригиналниот метод е со собирање на изметод диви Цибетки  во природата, но се почесто се практикува фармерско производство каде Цибетките се чуваат во кафези и присилно се хранат со бобинки од кафе. Често Цибетките се чуваат во претесни кафези, со лоша исхрана,и честа е смртноста.

04 05

Kopi luwak  главно се произведува во Индонезија на островите Суматра,Јава ,Бали и Сулавеси.

Кафе фанатиците сметаат дека стресот на кој се подложни Цибетките влијае на квалитетот на кафето.

Најверни консументи на ова кафе се Јапонците и Кореанците

02 03 06 07 08

На крај за цената

Откупна цена од фармерите-20$

Продажна цена на кафето 200-1000$

Цена на кафе од Диви Цибетки 3000$

Цена на филџан кафе-35-80$

09 10

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...