Skip to main content

За вкусовите не се дискутира. Тоа го знаеме. Ама, ваквата ”луда” архитекура е предмет на многу разговори. Естетски или функционални, структурни, па дури и гравитациски, овие градби пркосат на сите познати и препознатливи критериуми за градба.

Ама, пак, забавни се 🙂 

l456

l345

l123

l76

l67

l54

l45

l44

l43

l34

 

l22

l13

l12

l9

l4

l1

 

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...