Кога ветрот ги мрси и коси крошните

Интересната природна појава и необичната форма на дрвјата, на падините на Слоуп Поинт, Нов Зеланд, се должи на силните Антарктички ветрови.

На најјужната точка на островот дрвјата им пркосат на силните ветрови и не се поместуваат. Искривената форма на крошните е интересна но, многу убава појава а, жилавоста на природата и дрвјата оддувани од ветрот се за восхит. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

19

20

55

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...