Илустрациите на Vince Low

Vince Low е  малезиски уметник- илустратор. Тој со грубо скицирање прави прекрасни скици на познати личности.

v0

v1

v2

v3

v5

v6

v7

v8

v9

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...