Skip to main content

Графитите претставуваат слики и знаци кои се сликаат или нанесуваат на јавни површини. Некои графитите се сметаат за облик на современа уметност, додека во некои земји тие се забранети и цртањето на графитите се третира како вандализам.

Иако постојат уште од стариот Рим, почетокот на современите графите се врзува со нивното појавување во Њујоркшкото метро во 1968 година. Оттогаш во графитите некои видоа идеа и за маркетиншко претставување како што ќе видите на следните слики.

Beautiful-graffiti-ads02 Beautiful-graffiti-ads03 Beautiful-graffiti-ads04 Beautiful-graffiti-ads05 Beautiful-graffiti-ads07 Beautiful-graffiti-ads10 Beautiful-graffiti-ads14 Beautiful-graffiti-ads15 Beautiful-graffiti-ads16 Beautiful-graffiti-ads18 Beautiful-graffiti-ads19 Beautiful-graffiti-ads20 Beautiful-graffiti-ads25 Beautiful-graffiti-ads27 Beautiful-graffiti-ads29 Beautiful-graffiti-ads30 Beautiful-graffiti-ads31 Beautiful-graffiti-ads32 Beautiful-graffiti-ads35 Beautiful-graffiti-ads37 Beautiful-graffiti-ads38 Beautiful-graffiti-ads41 Beautiful-graffiti-ads43 Beautiful-graffiti-ads46

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...