Skip to main content

Холандска Венеција, го нарекуваат селото Гитхорн во Холандија, изградено на бреговите на езерото. Ова гратче е формирано уште далечната 1230  година од страна на медитерански доселеници. Ова село нема патишта, а со тоа и автомобили, целокупниот сообраќај се одвива по кналите низ селото и пешачките патеки

 [metaslider id=24156]

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...