Skip to main content

На уметникот Хорхе Родригез Герада му беа потребни 30.000 парчиња ситен градежен материјал (летви, клинци), 2.000 тони земја и 2.000 тони песок и камчиња со разна големина, за да ги обликува, на површина од 4.4 хектари и да го направи овој огромен портрет, најголем од ваков вид во Велика Британија.

1

Visual Arts from Jorge Rodríguez–Gerada

3

Visual Arts from Jorge Rodríguez–Gerada

5

6

7

 

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...