Skip to main content

Кога те канат да одиш некаде а, тебе не ти се оди,
ама немаш, ама баш никаков изговор да не одиш:

Did It Ever Happen to You When... Part 19 (19 gifs)
 
 

Кога сите мислат дека другарот/другарката ти е дечко/девојка: 

Did It Ever Happen to You When... Part 19 (19 gifs)
 
 
 

На пат кон дома, во петок, после работа:

Did It Ever Happen to You When... Part 19 (19 gifs)
 
 
 

Кога му објаснуваш нешто на пријателот, кој никогаш, ништо не ”капира”:

Did It Ever Happen to You When... Part 19 (19 gifs)
 
 
 

Прв пат кога ќе пробаш Nutella:

Did It Ever Happen to You When... Part 19 (19 gifs)
 
 

Кога некој ти бара ”гриз”:

Did It Ever Happen to You When... Part 19 (19 gifs)
 
 

Кога сакаш да сугестивно да намигнеш:

Did It Ever Happen to You When... Part 19 (19 gifs)

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...