Геометрија во тетовирањето

Секоја тетоважа има свое значење. Дали е тоа порака до светот, интимна декларација, дали служат како украс на телото или го прикажуваат начинот на ќивот на поединецот, се зависи од личноста што ја става на себе. Многу од тетоважите, ако се успешни, се своевидни уметнички дела. Од микро до макро, од трајбал до геометриски, ги има разни…

Овие геометрискиве се навистина впечатливи и прецизни во својата уникатност. Баш како сопствениците!

t1

t2

t4

t6

t8

t9

t34

t45

t53

t92

t453

t532

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...