Skip to main content

И дури се свртиме, манијата зафатила замав! Арт деко, декаденција, стилот и гламурот на 20тите. Сјајно та, дури, блешти! Француски маникир, ама обратно или со мотиви од покривите на високите кули на Њујорк.

Еве ги најновите трендови во дизајнот на нокти.

ge20 ge18 ge16 ge15 ge14 ge12 ge11 ge10 ge7 ge6 ge9ge8 ge5 ge3 ge2 ge1

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...