Skip to main content

Ставете мед од пилето. Понесете си light-saber кога врне. Извадете си ги штиклите од вентилаторот. Седнете на столчето над масата. Чувајте пари на видно место. Избришете ја досадната мува.

Немате поим што блебетаме така? Еве да ви се разјасни. Прекрасно дизајнирани домашни гаџети:

Cool-things-for-the-kitchen13 Cool-things-for-the-kitchen14 creative_things_01 creative_things_23 creative_things_26 creative_things_38 creative_things_47 creative_things_69 creative_things_72 creative_things_83 creative_things_93 creative_things_96 creative_things_111 duvet-2 when_ordinary_things_640_10 when_ordinary_things_640_30 when_ordinary_things_640_32

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...