Gabriel Aguirre – Разоткривање

Францускиот фотограф Габриел Агир е француски со проектот ”Unfolding of the self ” (Разоткривање, слоб.прев.) направи своевиден омаж на личноста. Секој од нас бара нешто или некого. Габриел го визуелизира секое движење и ја истакнува комплексноста на секоја индивидуа. Фотографиите се снимени во Париз, на различни но, многу познати локации.

g1

g2

g3

g4

g5

g6

g7

g8

g9

g10

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...