Skip to main content

Францускиот фотограф Габриел Агир е француски со проектот ”Unfolding of the self ” (Разоткривање, слоб.прев.) направи своевиден омаж на личноста. Секој од нас бара нешто или некого. Габриел го визуелизира секое движење и ја истакнува комплексноста на секоја индивидуа. Фотографиите се снимени во Париз, на различни но, многу познати локации.

g1

g2

g3

g4

g5

g6

g7

g8

g9

g10

 

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...