Skip to main content

Federico Mauro е италијански мултимедијален уметник роден 1980 ,кој се занимава со уметност од 2001 година. Овде ја прикажуваме серијата обувки од познати личности

0aec4848ba41f0207934ca53bbba3c79 faf77b855745e5b01a1ff3444336075e 98138f2423d62c46397046eeffacf9a6 80fc0809c2580dc7cfc47126d4a6183e fa5f33542f012611d8e0e1f61e793c3636aaf977cdab7c3ca199bbbc3eaab512 efc18f3c026bfd10a0a124990dafcf5f 886fa6d8cbd8eb43e7b07439d209a6f3 76565aa2899e63a0ca11f865cd9c23340866d3ea8c713ac43fb25688e89f1e4e ef8274b6314cfe3c3642071f0ea0da76 57eb47eb27ead0068f00e62480151fa3 63b12750ae3ac89d6acfc7915dedd3d9 ccd2d10a121a70aa3974fcd88af6e6b2 bbd4bb8feffa54ae7c511e2eb6b9630d 554ad47f8763e4a07497a53e87d07d7b8d02f6e72ffda57733ef037b69f94475 fb4d5f55e6f686863b7c15ad623aab24 863292d7c6c6e3e23753a3da41ddac61 8f5013e30da117c461ed71b24c0bf5e5 e1db667a2af5d629962609c4de17b132 e70605d03c973cac9afca09622006526 199e7017de78c1a50d7009b09f47bc22 b3ba38946bd1da4dafa3559e13976ffe f9d822a5d69f7e7d4a35afa2e6fd6db4 4e8255b9a5223253ce2c602db29084c8

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...