Skip to main content

Историјата ја пишуваат победниците.
А, географијата? Па, законите на мајка Природа и Ед Фербурн.

Илустрации, идеи без идеологија, само уметност…Ед, фигуративно, ги користи во изобилие во создавање на своите креации на новите географски карти.
Концептот е едноставен, а финалниот производ неверојатен.

ED1

f1

f2

f5

f3

f6

f8

f9

f7

f10

f11

f13

f14

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...