Дарко Рундек, рок-поет

Овие простори дадоа многу големи рок-поети, Дарко е еден од нив.

Ова е избор од три негови песни.

Шал од свиле

Апокалипсо

Узалуд питаш

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...