Да Живее Едно Мај!

Денес е Први Мај! Празник на трудот.

Работнички права, загарантирана минимална плата, 40-часовна работна недела, обезбедени нормални услови за работа, редовна исплата на плата и придонеси, награда за успешно извршена работа , мотивација, напредување…

 prvi-maj

Денес е и првиот ден од месецот мај!

Еден од потоплите пролетни денови на кои задолжително се појавува некое облаче. Распафтани скари, стоплено ладно пиво, разгазени ливади. Друштво кое се собрало по исцрпни договарања.

v242466p0

 

Ахам…Заеднички именител на двата описа за еден ист ден – нема.

Пролетери – има, ама сега поинаку се викаат.

 

ДА ЖИВЕЕ ЕДНО МАЈ!

 

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...