Чудесниот свет на Дени

По две години Дени МекАскил го пушти новиот филм. Додека претходните беа со фокус на локации и патувања, Дени во овој проект обилно ја користи фантазијата и воведува нов пристап кон возењето велосипед.

Акробации во изобилие…Таков е чудесниот свет на Дени.

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...