Skip to main content

Досадно ви е? Ги броите деновите до годишниот одмор? Или само сакате да си играте со децата? Па, покажете им дека ”ве бива” од обичен лист хартија да направите авион!

Со малку умешност вие може да го исполните слободното време или да им помогнете на децата со изработка на овие авиончиња од хартија. Научете како да направите 12 различни типови на авиончиња од хартија. 

1.Glider1

2.Glider2

3.Silke

4.Canard

5.Delta

6.Shuttle

7. Gomez

8.Locked

9.Hawkeye

10.The Triplane

11.The Needle

12.Little Nicky

 

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...