Category: ВИНСКИ СОРТИ

Винска сорта: Riesling

Рајнскиот  ризлинг е многу стара  винска сорта која потекнува од Германија од долината на Рајна. Се одгледува масовно низ цела Европа. Се одгледува на плодни,средно плодни почви. Не поднесува почви со голема влажност. Осетлива...

Винска сорта: Sauvignon blanc

Белиот Совињон е сорта на бело грозје по потекло од Франција, оваа сорта е доста ценета и е широко распространета. Карактеристично за оваа сорта е изразитиот мирис кој потсетува на косена цветна ливада, и...

Винска сорта: Кратошија

Кратошија е една од најпознатите сорти на црно грозје во Македонија. Кратошијата по потекло претставува црногорска сорта на грозје. Се одгледува и во Далмација каде што е позната и по името краткошија. Кај нас...