Skip to main content

Прељуба, погрешно паркирање, соседска нетрпеливост, неверство…..

Одмаздата е најболна…за автомобилот 🙂

a1 a2 a3 a5 a7 a8 a9 a11 a12 a13 a14 a17 a18 a19 a21 a22 a24 a33 a34 a43 a52 a66 a72 a77 a212 a431 a2121

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...