Skip to main content

GIF-от како кратка форма за брза презентација на сликички станува се популарен. Иако претежно се користат за забава, некои креативци отидоа подалеку и направија вистинска мултимедијална уметност. Еден од нив е  Philips Lacanlale.

Ви ги собравме на купче неговите најинтересните гифчиња  и за да ги погледнете сите, не правете ништо, сместете се удобно и гледајте, човечињата сами ќе почнат да мрдаат.

03-ways_to_die 02-ways_to_die 04-ways_to_die 05-ways_to_die 06-ways_to_die 07-ways_to_die 08-ways_to_die 09-ways_to_die 10-ways_to_die 11-ways_to_die 12-ways_to_die 13-ways_to_die 14-ways_to_die 15-ways_to_die 16-ways_to_die 17-ways_to_die 18-ways_to_die 19-ways_to_die 20-ways_to_die 21-ways_to_die 22-ways_to_die 23-ways_to_die 24-ways_to_die 25-ways_to_die 26-ways_to_die 27-ways_to_die 28-ways_to_die 29-ways_to_die 30-ways_to_die 31-ways_to_die 32-ways_to_die 33-ways_to_die 34-ways_to_die 35-ways_to_die 36-ways_to_die 37-ways_to_die 38-ways_to_die 39-ways_to_die 40-ways_to_die 41-ways_to_die 42-ways_to_die 43-ways_to_die 44-ways_to_die 45-ways_to_die 46-ways_to_die 47-ways_to_die 48-ways_to_die

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...