Skip to main content

Oups! Something is technically wrong. Twitter is over capacity

Ноќна мора на голем број закоравени твитерџии е кога ќе ги видат овие написи, заедно со синиот кит. На оваа тема се направени голем број на илустрации, еве некои од нив.

30 29 28 26 25 22 21 20 19 18 17 13 08 05 04 03 02

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...