Мизар – Почесна Стрелба

ПОЧЕСНА СТРЕЛБА

Догледање, без бакнежи, солзи;
и на нозе – додека пишува The End!

Од Истокот златно-жолт ден се раѓа,
а навечер на Запад сè се дави в крв.

Наместо со торжествен тресок,
Светов ќе замолкне во срамен писок:
Nevermore!

Нишани горе в небо!
Нишани горе в небо!

(The human race was dyin’ out
Noone left to scream, to scream and shout
People walking on the Moon
Smog will get your pretty soon

I tried to run
I tried to hide
Break on through to the other side
Break on through to the other side) – Jim Morison

Нишани горе в небо!
Нишани горе в небо!
Нишани горе в небо!
Нишани горе в небо!

И замолкни во тишина

 

 

Ginka Ristova

Always looks on the bright side of life, but,nevertheless, wears an umbrella ...

You may also like...